• nauka
  • egzamin
  • jazda
czwartek, 31 styczeń 2013 20:50

 NOWA FORMA EGZAMINU TEORETYCZNEGO

  • 20 pytań multimedialnych z wiedzy ogólnej. Pytania, m. in. w formie klipów wideo, przedstawiają konkretne sytuacje na drodze; na pytania odpowiadamy TAK lub NIE; czas odpowiedzi: 20 s. na zapoznanie się z pytaniem + 10 s. wyświetlenie filmu+ 15 s. na odpowiedź)

         10 pkt. za pytanie o wysokim stopniu znaczenia dla BRD

         6 pkt. za pytanie o średnim stopniu znaczenia dla BRD

         4 pkt. za pytanie o niskim stopniu znaczenia dla BRD

  • 12 pytań z odpowiedziami A, B i C, z jedną odpowiedzią prawidłową; czas odpowiedzi: do 50

         6 pkt. za pytanie o wysokim stopniu znaczenia dla BRD

         4 pkt. za pytanie o wysokim stopniu znaczenia dla BRD

         2 pkt. za pytnaie o niskim stopniu znaczenia dla BRD

  • Brak możliwości cofnięcia się do poprzedniego pytania
  • minimum 68 punktów na 74 możliwe do zaliczenia egzaminu.

NOWE TESTY DOSTĘPNE NA NASZEJ SALI

WYKŁADOWEJ LUB NA PŁYCIE DVD

czwartek, 31 styczeń 2013 20:45

Z dniem 19.01.2013 weszła w życie nowa ustawa.


ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS NALEŻY:


ZGŁOSIĆ SIĘ DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W SWOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA  (ZAMELDOWANIA CZASOWEGO) I PRZEDŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE RZECZY ABY MÓC POBRAĆ NUMER SWOJEGO ELEKTRONICZNEGO PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (I Z TYM NUMEREM ZGŁASZACIE SIĘ DO NAS):

1 dowód tożsamości,
2 jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
3 orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
4 orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
5 pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),
6 kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
7 kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz Z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
8 kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

ZAŁATWIAMY ZA KURSANTÓW WSZELKIE

FORMALNOŚCI W URZĘDACH (KURS LUX)


 

 

Strona wykorzystuje Cookies do celów statystycznych. Informacje czym są cookies i jak je wyłączyć znajdują się TUTAJ AKCEPTUJĘ - ZAMKNIJ